הנחה 5% למשלמים באמצעות bit

תשלום 100% מאובטח

אין צורך למסור פרטי אשראי

בטוח ומוזל

חיסכון 5%

ביטול רכישות ודמי ביטול

לקוח שרכש באמצעות האתר מוצרים או שירותים לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי (להלן: "צרכן") רשאי לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת המושגים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981), אז תקופת הביטול היא 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך עם פרטי העסקה (לפי המאוחר). את הודעות הביטול ניתן למסור בטלפון מספר 054-6755754. ניתן לשלוח הודעות ביטול גם בדואר רשום לכתובת ת.ד 70 תל מונד מיקוד 4065001, לדוא"ל sapak007@gmail.com , לפקס 077-4849565 . בהודעות הביטול אם בהודעה במייל/פקס/דואר ואם בהודעה בעל פה, יש לציין את שם הצרכן ומספר תעודת זהות, ארבע ספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שילמתם על המוצר או את מספר האסמכתא של העברה בנקאית, תאריך ביצוע העסקה, סכום העסקה וכן את מספר המסמך אותו קיבלתם כגון חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה, וכיו"ב.

זכות הביטול כאמור אינה חלה על טובין פסידים, על טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בהתאם להזמנתו ועל סוגי טובין ושירותים נוספים כאמור בחוק הגנת הצרכן.

במקרה של ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, רשאי בעל האתר לגבות דמי ביטול בסך של 100 ₪ או 5% משווי העסקה (לפי הנמוך), ועל הלקוח תחול חובת החזרת המוצרים (על חשבונו) באריזתם המקורית לבעל האתר – הכל למעט המקרים שבהם ביטול העסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה במוצר או בשירות, עקב אי-הספקת המוצר או השירות במועד או עקב הפרה אחרת בידי העוסק. בנוסף, אם מצב המוצר הורע וערכו פחת, יהיה הלקוח חייב לפצות את בעל האתר בגין כך. אם ללקוח אין זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן (בין משום שמועד הביטול חלף, בין משום שמדובר בטובין פסידים או טובין אחרים שזכות הביטול אינה חלה עליהם, בין משום שאינו "צרכן" ובין מסיבה אחרת), בעל האתר ישקול את בקשת המזמין לביטול העסקה. אם יסכים בעל האתר לבטל את העסקה, רשאי הוא להתנות את ההסכמה בתשלום דמי ביטול או בתנאים אחרים. במקרים אלו, אם לא יוסכם אחרת, יעמדו דמי הביטול על 15% מסכום העסקה, והלקוח יהיה חייב להחזיר את המוצר (על חשבונו), באריזה המקורית, לבעל האתר תוך 7 ימי עסקים.

נגישות

קטגוריות