הנחה 5% למשלמים באמצעות bit

תשלום 100% מאובטח

אין צורך למסור פרטי אשראי

בטוח ומוזל

חיסכון 5%

הספקת מוצרים

אם בחר המזמין באיסוף עצמי של המוצרים שהזמין, אזי אליו לאסוף את המוצרים תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה (אלא אם תואם מועד אחר). בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.

אם בחר המזמין באספקת המוצרים על ידי שליח, אזי יסופקו המוצרים לכתובת המגורים שציין המזמין (אלא אם ציין במפורש כתובת אספקה אחרת). אם לא יצליח השליח למסור את המוצרים בשל טעות בכתובת, ישלח בעל האתר הודעה מתאימה למזמין. במקרה זה, יוכל המזמין לבקש הספקה חוזרת של המוצרים על ידי שליח (בתשלום נוסף) או לאסוף את המוצרים בעצמו, תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה. בעל האתר אינו מחויב לשמור את המוצרים לאחר מכן.

מובהר בזאת שהספקת המוצרים לכתובות המזמינים מתבצעת לרוב על ידי חברת שליחויות חיצונית. חברת השליחויות עשויה שלא לספק את שירותיה לאזורים או לישובים מסוימים, בין בתחומי הקו הירוק ובין מעבר לקו הירוק. לרוב, הספקת המוצרים תושלם תוך 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, אולם בעל האתר לא יישא באחריות כלשהי בגין עיכובים בהספקה הנובעים ממעשיה או מחדליה של חברת השליחויות או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת בעל האתר.

נגישות

קטגוריות